Επιτόκια στεγαστικών δανείων – Όσα πρέπει να ξέρεις (Μέρος 2ο)

Επιτόκιο στεγαστικού δανείου είναι η ποσοστιαία απόδοση που υπόσχεται ένας δανειολήπτης στεγαστικού δανείου στην τράπεζα.

Παράδειγμα: Αν το επιτόκιο σ’ ένα ετήσιο δάνειο 10.000 € είναι 3%, ο δανειολήπτης υπόσχεται να επιστρέψει στην τράπεζα 10.300 €.

Διαβάστε το πρώτο μέρος: Επιτόκια στεγαστικών δανείων – Όσα πρέπει να ξέρεις (Μέρος 1ο)

Τί είναι το στεγαστικό δάνειο με σταθερό επιτόκιο; Ποια θετικά έχει; Τι είναι το κυμαινόμενο επιτόκιο στα στεγαστικά δάνεια; Και τί είναι το στεγαστικό δάνειο σταθερού επιτοκίου στην εκκίνηση​;

Σταθερό επιτόκιο σε όλη τη διάρκεια του στεγαστικού δανείου

Τι είναι ένα στεγαστικό δάνειο με σταθερό επιτόκιο σε όλη την διάρκεια;

Πλέον είναι η πιο συμφέρουσα λύση στην παρούσα χρονική συγκυρία ένα πρόγραμμα σταθερού επιτοκίου σε όλη τη διάρκεια, χωρίς κόστος πρόωρης αποπληρωμής είτε ολικής είτε μερικής. Μέχρι τώρα, στην κατηγορία αυτή αν το επιτόκιο είναι σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου, είναι περίπου 3-4 μονάδες πιο ψηλό από τις περιπτώσεις δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο. Αυτό δεν ισχύει πλέον μετά τις προωθητικές ενέργειες των τραπεζών. Εδώ το επιτόκιο και η μηνιαία δόση μας παραμένουν ίδιες για όλη τη διάρκεια του δανείου και είναι πιο μικρές από τα κυμαινόμενα της παρούσης περιόδου. Άρα είναι ιστορική ευκαιρία!!!

Δεν είναι, σχεδόν πάντα, μεγαλύτερα από τα επιτόκια στεγαστικών δανείων που είναι κυμαινόμενα σε όλη τη διάρκεια ή σταθερά για μια καθορισμένη περίοδο.

Πώς λειτουργεί το δάνειο σταθερού επιτοκίου;

Οι μηνιαίες σας πληρωμές είναι σταθερές όσο διαρκεί η συμφωνία, ανεξάρτητα από το πώς αλλάζουν τα επιτόκια – είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω.

Στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου​

Όταν τα επιτόκια έχουν πτωτική τάση θα πέφτει και η δόση στο κυμαινόμενο επιτόκιο. Επιτρέπονται πρόωρες, μερικές ή και ολικές αποπληρωμές. Στα κυμαινόμενα επιτόκια επιτρέπεται η πληρωμή στο δάνειο εκτός των μηνιαίων δόσεων. Άρα μειώνεται το υπόλοιπο δάνειο πιο γρήγορα και έτσι μειώνονται και οι υπόλοιπες δόσεις. Οι ανάλογες αλλαγές στη δόση του δανείου με τις αλλαγές των επιτοκίων δεν αφήνουν περιθώρια για προγραμματισμό. Δηλαδή στα παραπάνω βλέπετε πως τα στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου είναι καλύτερα να επιλέγονται όταν το οικονομικό περιβάλλον δεν έχει πολύ χαμηλά επιτόκια προσδοκώντας σε πτώσεις, ή αλλιώς για κάποιους οι οποίοι έχουν σκοπό να αποπληρώσουν πρόωρα την οφειλή χωρίς κόστος.​​

Στεγαστικό δάνειο σταθερού επιτοκίου στην εκκίνηση​

Στην κατηγορία αυτή διαθέτουν προγράμματα όλες οι τράπεζες. Η χρησιμότητα των προγραμμάτων αυτών βρίσκεται περισσότερο στον οικονομικό προγραμματισμό σας και στην ψυχολογία σας. Δηλαδή νιώθετε σίγουροι πως για μία πρώτη περίοδο ενός, δύο η και περισσότερων ετών η δόση σας δε θα αλλάξει. Σε αυτά τα δάνεια προστατεύεστε από ανοδικές μεταβολές στα επιτόκια. Βέβαια, αυτήν την ησυχία ή σιγουριά την εξαγοράζετε από την τράπεζα, καθότι σχεδόν πάντα το επιτόκιο για την προκαθορισμένη αυτή περίοδο είναι μεγαλύτερο από το τρέχον κυμαινόμενο, άρα και η δόση μας. Στη συνέχεια μετατρέπεται σε κυμαινόμενο επιτόκιο και βέβαια όχι σε κάτι προσυμφωνημένο, αλλά όπου βρίσκεται το επιτόκιο αναφοράς στη λήξη της σταθερής περιόδου (δηλαδή εκείνη τη στιγμή), μέχρι να αποπληρωθεί. Επίσης, δεν μπορεί να επωφεληθεί κανείς από μία πιθανή πτώση των επιτοκίων κατά τη διάρκεια της σταθερής περιόδου και είναι δύσκολο να προβλεφθεί με ακρίβεια το κυμαινόμενο επιτόκιο που θα προκύψει με τη λήξη της περιόδου με σταθερό.​

 

Χρήσιμα:

Δείτε την επιλεξιμότητά σας για στεγαστικό δάνειο

Μάθε πόσο στεγαστικό δάνειο μπορείς να πάρεις!

Τι ξέρεις για τα επιτόκια στεγαστικών δανείων;

Στεγαστικό δάνειο: 6 βήματα για άμεση εκταμίευση

Υπολογισμός στεγαστικού δανείου: Απαντήσεις σε 3 σημαντικά ερωτήματα

3 Προϋποθέσεις για το στεγαστικό σας δάνειο