Βρες το καλύτερο δάνειο

Δεν μπορεί ο πελάτης μόνος του να έχει ολόκληρη την εικόνα της τραπεζικής αγοράς για στεγαστικά δάνεια. Για παράδειγμα αν κάποιος θα ήθελε να συγκρίνει όλα τα προγράμματα στεγαστικής πίστης στην τραπεζική αγορά, θα έπρεπε να συγκρίνει σίγουρα πάνω από 100.

Σε περίπτωση λανθασμένης επιλογής προγράμματος από τον πελάτη λόγω μη πρότερης εμπειρίας ή έλλειψης οικονομικών γνώσεων ή και λανθασμένης κατανόησης της πληροφόρησης από internet, διαφημίσεις κλπ τότε μπορεί να προκύψουν διάφορα προβλήματα. Π.χ. Διαφορά μίας ποσοστιαίας μονάδας σε ένα δάνειο 150.000€ με 30 έτη αποπληρωμής θα προέκυπτε συνολική επιβάρυνση πάνω από 29.000€.

Want to know about our offers first?

Subscribe our newsletter