Πόσα μπορώ να δανειστώ?

Ένας Δύο

Μπορείς να δανειστείς μεταξύ: € - €

Ενα στεγαστικό δάνειο € με % σταθερό επιτόκιο για χρόνια θα σου κοστίζει € τον μήνα

Το ποσό που μπορείτε να δανειστείτε βασίζεται πάνω στο δηλωμένο εισόδημα σας και αυξάνεται από έναν πολλαπλασιαστή. Παραδοσιακά οι τράπεζες προσφέρουν ένα ποσό ανάμεσα στις 4 με 5 φορές το δηλωμένο εισόδημα σας και σε μερικές περιπτώσεις προσφέρουν περισσότερα η και λιγότερα από αυτό. Εάν στο δάνειο είστε μαζί με 2ο πρόσωπο τότε ο δανειστής μπορεί να συνδυάσει τα εισοδήματα και ή να υπολογίσει με μικρότερο πολλαπλασιαστή πάνω στο άθροισμα των εισοδημάτων ή να πολλαπλασιάσει το μεγαλύτερο εισόδημα και να προσθέσει το μικρότερο στην κορυφή.

Να θυμάστε ότι αυτός ο υπολογιστής θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί απλά ως οδηγός, γιατί και άλλοι παράγοντες εκτός από το εισόδημα, θα επηρεάσουν το ποσό που θα σας προσφερθεί, όπως τα υπάρχοντα χρέη και οι πάγιες μηνιαίες δαπάνες σας.