Πόση θα είναι η μηνιαία δόση μου?

Χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή στεγαστικών για να μάθετε τι πληρώνετε κάθε μήνα και πόσο θα επιβαρυνθείτε συνολικά.

Η μηνιαία δόση εκτιμάται € ενώ το τελικό ποσό αποπληρωμής €

Οι μηνιαίες καταβολές σας συμβάλλουν τόσο στην εξόφληση των χρημάτων που έχετε δανειστεί (κεφάλαιο), όσο και στην καταβολή τόκων.

Το συνολικό ποσό που επιστρέφετε είναι ένας συνδυασμός του κεφαλαίου και των χρεωστικών τόκων που έχουν πιστωθεί κατά τη διάρκεια του δανείου.

Σημειώστε ότι αυτός ο υπολογιστής στεγαστικού δανείου υποθέτει ότι το επιτόκιο σας θα παραμείνει το ίδιο για ολόκληρο το διάστημα του δανείου, ότι θα καταβάλετε κανονικά την μηνιαία δόση και το δάνειο δεν είναι σε ρύθμιση.