Στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου

Κάποια χαρακτηριστικά:

Όταν τα επιτόκια έχουν πτωτική τάση θα πέφτει και η δόση στο κυμαινόμενο επιτόκιο. Επιτρέπονται πρόωρες, μερικές ή και ολικές αποπληρωμές. Στα κυμαινόμενα επιτόκια επιτρέπεται η πληρωμή στο δάνειο εκτός των μηνιαίων δόσεων. Άρα μειώνεται το υπόλοιπο δάνειο πιο γρήγορα και έτσι μειώνονται και οι υπόλοιπες δόσεις. Οι ανάλογες αλλαγές στη δόση του δανείου με τις αλλαγές των επιτοκίων δεν αφήνουν περιθώρια για προγραμματισμό. Δηλαδή στα παραπάνω βλέπετε πως τα στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου είναι καλύτερα να επιλέγονται όταν το οικονομικό περιβάλλον δεν έχει πολύ χαμηλά επιτόκια προσδοκώντας σε πτώσεις, ή αλλιώς για κάποιους οι οποίοι έχουν σκοπό να αποπληρώσουν πρόωρα την οφειλή χωρίς κόστος.

Want to know about our offers first?

Subscribe our newsletter