Εξασφαλίσεις

Η λογική είναι και εδώ πολύ απλή. Όσο μεγαλύτερες τόσο μικρότερο επιτόκιο.

Όσο περισσότερο βλέπει η τράπεζα πως δεν κινδυνεύει και ότι αναλαμβάνουμε και εμείς όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κίνδυνο, τόσο μειώνει τα επιτόκια. Γιατί? Είπαμε, επιτόκιο είναι ο καθρέφτης του κινδύνου του δανειστή.

Για εμάς τώρα στην Ελλάδα ισχύουν τα εξής:

  • Εξασφάλιση της τράπεζας με προσημείωση του ακινήτου που αγοράζουμε η και με κάποιο δεύτερο το οποίο βρίσκεται στην κατοχή μας, σε εμάς η του εγγυητή μας η του συν δανειζόμενου μαζί μας.
  • Και εξασφάλιση της τράπεζας με ενεχυρίαση κάποιου καταθετικούπροϊόντος που έχουμε δικό μας είτε προθεσμιακό, είτε τραπεζοασφαλιστικό, είτε οποιαδήποτε μορφή κατάθεσης που έχει εγγυημένο πάντα το κεφάλαιο της.

Παρακάτω θα τα αναλύσουμε αυτά πιο συγκεκριμένα.
Εξασφάλιση της τράπεζας με προσημείωση ακινήτου (υποθήκη)

Εδώ πρέπει πάντα να θυμόμαστε τα εξής :

συνέχεια...

Εξασφάλιση με χρήματα (cash collateral)

Εδώ έχουμε την περίπτωση που θέλουμε να πάρουμε δάνειο αλλά δεν θέλουμε να πειράξουμε τα δικά μας χρήματα.

συνέχεια...