Εξασφαλίσεις

Η λογική είναι και εδώ πολύ απλή. Όσο μεγαλύτερες εξασφαλίσεις τόσο μικρότερο επιτόκιο.

Όσο περισσότερο βλέπει η τράπεζα πως δεν κινδυνεύει και ότι αναλαμβάνετε και εσείς όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κίνδυνο, τόσο μειώνει τα επιτόκια. Γιατί? Είπαμε, επιτόκιο είναι ο καθρέφτης του κινδύνου του δανειστή.

Για εμάς τώρα στην Ελλάδα ισχύουν τα εξής:

  • Εξασφάλιση της τράπεζας με προσημείωση του ακινήτου που αγοράζετε η και με κάποιο δεύτερο το οποίο βρίσκεται στην κατοχή σας, σε εσάς η του εγγυητή σας η του συν δανειζόμενου μαζί σας.
  • Και εξασφάλιση της τράπεζας με ενεχυρίαση κάποιου καταθετικού προϊόντος που έχετε δικό σας είτε προθεσμιακή κατάθεση, είτε τραπεζοασφαλιστικό προιόν, είτε οποιαδήποτε μορφή κατάθεσης που έχει εγγυημένο πάντα το κεφάλαιο της.

Παρακάτω θα τα αναλύσουμε αυτά πιο συγκεκριμένα.
Εξασφάλιση της τράπεζας με προσημείωση ακινήτου (υποθήκη)

Εδώ πρέπει πάντα να θυμόμαστε τα εξής :

συνέχεια...

Εξασφάλιση με χρήματα (cash collateral)

Εδώ έχουμε την περίπτωση που θέλουμε να πάρουμε δάνειο αλλά δεν θέλουμε να πειράξουμε τα δικά μας χρήματα.

συνέχεια...