Έξοδα

Παρακάτω θα δώσουμε με αριθμούς ένα παράδειγμα για ένα δάνειο 100.000€ και τα έξοδα που προκύπτουν από αυτό.

Έχουμε λοιπόν κάποια έξοδα (τα περισσότερα) που δεν μπορούμε να αποφύγουμε βάσει νόμου και κάποια έξοδα που ίσως κατά περίπτωση θα μπορούσαν να αποφευχθούν όπως πχ την προμήθεια ενός μεσίτη αν μπορούμε να βρούμε και να διαπραγματευτούμε το ακίνητο μόνοι μας. 

Παρακάτω λοιπόν βλέπουμε όλα τα έξοδα για ένα δάνειο 100.000€.

 

ΜΕΣΙΤΗΣ
2% (+24% ΦΠΑ)
(όχι απαραίτητο αν έχτε βρει το ακίνητο που σας ενδιαφέρει)
3.720€
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
0,5% (+24% ΦΠΑ)
930€
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
0,70% (+24% ΦΠΑ)
1.302€
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ (μεταβίβαση)
0,475% (+24% ΦΠΑ)
884€
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ (προσημείωση)
0,8% (+24% ΦΠΑ)
αξία: 125.835€
1.247€
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
προέγκριση, δικηγόρο, μηχανικό
500€
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ??
ΣΥΝΟΛΟ
(χωρίς προμήθεια του μεσίτη)
4.862€

 

Αρααπό τα παραπάνω βλέπουμε πως το δάνειο μας πρέπει να ανέβει κατευθείαν σχεδόν κατά 5000 €* αν δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε από δικά μας διαθέσιμα τις δαπάνες. Αλλά κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, εμείς θα σας προτείνουμε την καλύτερη δυνατή λύση για όλα ενημερώνοντας σας για όλες τις λεπτομέρειες.

*Όλα τα ποσά είναι κατά προσέγγιση πάντα σύμφωνα με τα ισχύοντα την ημερομηνία που ελέγχθηκαν από τις πηγές.