Επιτόκια κυμαινόμενα σε όλη την διάρκεια

Στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου

Αυτό που βλέπουμε κατευθείαν στα  στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου είναι η ανάλογη αύξηση ή μείωση της δόσης,  με τις αντίστοιχες μεταβολές των επιτοκίων που έχουμε συμφωνήσει σαν επιτόκιο αναφοράς στο πρόγραμμα μας. Μια άνοδος του επιτοκίου αναφοράς έχει ως αποτέλεσμα να πληρώνουμε μεγαλύτερη δόση και αντίστοιχα μία μείωση του, μικρότερη. 

Κάποια χαρακτηριστικά :

  • Η δόση στο κυμαινόμενο επιτόκιο όταν τα επιτόκια έχουν πτωτική τάση θα πέφτει και αυτή.
  • Επιτρέπονται πρόωρες μερικές η και ολικές αποπληρωμές. Στα κυμαινόμενα επιτόκια επιτρέπεται η πληρωμή στο δάνειο εκτός  των μηνιαίων δόσεων. Αραμειώνεται το υπολοιποδάνειο πιο γρήγορα και καιέτσι μειώνονται και οι υπόλοιπες δόσεις.
  • Η ανάλογες αλλαγές στην δόση του δανείου με τις αλλαγές των επιτοκίων δεν αφήνουν περιθώρια για προγραμματισμό.
  • Δηλαδή στα παραπάνω βλέπουμε πως τα στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου είναι καλύτερα να επιλέγονται όταν το οικονομικό περιβάλλον δεν έχει πολύ χαμηλά επιτόκια προσδοκώντας σε πτώσεις, η αλλιώς για κάποιους οι οποίοι έχουν σκοπό να αποπληρώσουν πρόωρα την οφειλή χωρίς κόστος.