Πως λειτουργεί

O τρόπος μας είναι πραγματικά πολύ απλός
(και ναι, είναι εντελώς δωρεάν)Σε ενημερώνουμε για  ότι έχει σχέση με την  πιστοληπτική σου  ικανότητα   

Σου προτείνουμε λύσεις  σύμφωνα με τις ανάγκες  και τις δυνατότητες σου  και επιλέγεις   

Εμείς πληρωνόμαστε από  τα πιστωτικά ιδρύματα  

Το μοντέλο μας λειτουργεί σωστά γιατί όλοι ωφελούνται