Προκαταβολή

Πόση προκαταβολή χρειάζεται για να αγοράσω ένα σπίτι με στεγαστικό δάνειο ?

Πέρασαν οι ημέρες που οι τράπεζες χρηματοδοτούσαν όλη την αξία (100%) του ακινήτου και πολλές φορές έδιναν και συμπληρωματικό δάνειο επιπλέον +10-20% για την αγορά οικοσκευής και τα πρώτα έξοδα σου. 

Μετα τις περιπέτειες της χώρας που κύριο αποτέλεσμα είχαν την κληρονομιά στις τράπεζες έναν τεράστιο αριθμό απλήρωτων (κόκκινων δανείων), τα στεγαστικά δάνεια που εκταμιεύονται έχουν πλέον άλλες προϋποθέσεις. Πρέπει να έχουμε υπόψιν μας πριν ξεκινήσουμε για στεγαστικό δάνειο τα εξής:

Καμία τράπεζα στην Ελλάδα δεν χρηματοδοτεί πάνω από το 75 max80% της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως πρέπει να υπάρχει προκαταβολή  το υπόλοιπο ποσοστό. Δηλαδή, αν το ακίνητο κοστίζει 100.000€ τότε η προκαταβολή μας πρέπει να είναι σχεδόν πάντα πάνω από 25000€ για 75000€ δάνειο.

Μεγαλύτερη προκαταβολή λοιπόν η οποία έχει και τα παρακάτω αποτελέσματα :

  • Περισσότερες πιθανότητες έγκρισης. Σίγουρα οι τράπεζες νιώθουν πιο ήσυχες να δανείσουν εφόσον βλέπουν πως ο δανειζόμενος ρισκάρει και αυτός μαζί τους ανάλογα.
  • Μικρότερη διάρκεια δανείου, που αυτό σημαίνει μεγάλη εξοικονόμηση γιατί πληρώνουμε λιγότερους τόκους και λιγότερες ασφάλειες υποχρεωτικές για μικρότερο διάστημα.
  • Μικρότερη δόση, αν θέλουμε γιατί μπορούμε να αφήσουμε μεγάλη διάρκεια στο δάνειο και να έχουμε την ευκαιρία να πληρώνουμε μικρότερη την δόση μας. Μπορούμε να σχεδιάζουμε ανάλογα με τις πραγματικές μας ανάγκες.
  • Μικρότερα επιτόκια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ πως το επιτόκιο είναι ο καθρέφτης του κινδύνου που αναλαμβάνει ο δανειστής για αυτό χρεώνει ανάλογα. Αν η τράπεζα δει προκαταβολή πάνω από το 30%, πχ 40% η και 50%, τότε είναι ξεκάθαρο για αυτή πως ο κίνδυνος μη πληρωμής του δανείου μας, μειώνεται κατά πολύ. Έτσι και εμείς τότε μπορούμε και διαπραγματευόμαστε το επιτόκιο του δανείου μας από καλύτερη θέση σίγουρα. 
  • Πρέπει οπωσδήποτε να μην ξεχνάμε πως εκτός από το ποσό της προκαταβολής πρέπει να έχουμε στον λογαριασμό μας και άλλα χρήματα για τα επιπλέον έξοδα που θα χρειαστούμε. Αυτά θα τα αναλύσουμε πόσα είναι σε άλλη σελίδα παρακάτω.