Προκαταβολή

Πόση προκαταβολή χρειάζεται για να αγοράσω ένα σπίτι με στεγαστικό δάνειο ?

Πέρασαν οι ημέρες που οι τράπεζες χρηματοδοτούσαν όλη την αξία (100%) του ακινήτου και πολλές φορές έδιναν και συμπληρωματικό δάνειο επιπλέον +10-20% για την αγορά οικοσκευής και τα πρώτα έξοδα σου. 

Μετα τις περιπέτειες της χώρας που κύριο αποτέλεσμα είχαν την κληρονομιά στις τράπεζες έναν τεράστιο αριθμό απλήρωτων (κόκκινων δανείων), τα στεγαστικά δάνεια που εκταμιεύονται έχουν πλέον άλλες προϋποθέσεις. Πρέπει να έχετε υπόψιν σας πριν ξεκινήσετε για στεγαστικό δάνειο τα εξής:

Καμία τράπεζα στην Ελλάδα δεν χρηματοδοτεί πάνω από το 75 max 80% της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως πρέπει να υπάρχει προκαταβολή  το υπόλοιπο ποσοστό. Δηλαδή, αν το ακίνητο κοστίζει 100.000€,  τότε η προκαταβολή σας πρέπει να είναι σχεδόν πάντα πάνω από 20.000€ για 80.000€ δάνειο.

Μεγαλύτερη προκαταβολή λοιπόν η οποία έχει και τα παρακάτω αποτελέσματα :

  • Περισσότερες πιθανότητες έγκρισης. Σίγουρα οι τράπεζες νιώθουν πιο ήσυχες να δανείσουν εφόσον βλέπουν πως ο δανειζόμενος ρισκάρει και αυτός μαζί τους ανάλογα.
  • Μικρότερη διάρκεια δανείου, που αυτό σημαίνει μεγάλη εξοικονόμηση γιατί πληρώνετε λιγότερους τόκους και μικρότερα ποσά σε ασφάλειες υποχρεωτικές για μικρότερο διάστημα.wink
  • Μικρότερη δόση, αν θέλετε, γιατί μπορείτε να αφήσετε μεγάλη διάρκεια στο δάνειο και να έχετε την ευκαιρία να πληρώνετε μικρότερη την δόση σας. Πάντα μαζί μπορούμε να αποφασίζουμε για την διάρκεια ανάλογα με τις πραγματικές σας ανάγκες.
  • Μικρότερα επιτόκια, δεν πρέπει να ξεχνάτε ποτέ, πως το επιτόκιο είναι ο καθρέφτης του κινδύνου που αναλαμβάνει ο δανειστής για αυτό χρεώνει ανάλογα. Αν η τράπεζα δει προκαταβολή πάνω από το 30%, πχ 40% η και 50%, τότε είναι ξεκάθαρο για αυτή πως ο κίνδυνος μη πληρωμής του δανείου σας, μειώνεται κατά πολύ. Έτσι και εσείς τότε μπορείτε και διαπραγματεύεστε το επιτόκιο του δανείου σας από καλύτερη θέση ισχύος σίγουρα. 
  • Πρέπει οπωσδήποτε να μην ξεχνάτε πως εκτός από το ποσό της προκαταβολής πρέπει να έχετε στον λογαριασμό σας και άλλα χρήματα για τα επιπλέον έξοδα που θα χρειαστείτε. Αυτά θα τα αναλύσουμε πόσα είναι σε άλλη σελίδα παρακάτω. Η μπορείτε κατευθείαν στον υπολογιστή κόστων και εξόδων του δανείου σας εδώ:  https://ecredit.gr/calculator/pragmatiko-kostos-daneiou