Σταθερό επιτόκιο σε όλη την διάρκεια

Τι είναι ένα στεγαστικό δάνειο  με σταθερό επιτόκιο σε όλη την διάρκεια?

Στην κατηγορία αυτή το επιτόκιο είναι σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου και είναι περίπου 3-4 μονάδες πιο ψηλό από τις περιπτώσεις δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο. Εδώ το επιτόκιο και η μηνιαία δόση μας παραμένουν ίδιες για όλη την διάρκεια του δανείου.

Είναι σχεδόν πάντα μεγαλύτερο από τα επιτόκια στεγαστικών δανείων που είναι κυμαινόμενα σε όλη τη διάρκεια η σταθερά για μια καθορισμένη περίοδο.

Πώς λειτουργεί δάνειο σταθερού επιτοκίου;

Οι μηνιαίες σας πληρωμές είναι σταθερές όσο διαρκεί η συμφωνία, ανεξάρτητα από το πώς αλλάζουν τα επιτόκια - είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω.

Τα στεγαστικά δάνεια σταθερού επιτοκίου 5 ετών ή 10 ετών είναι πιθανό να έχουν υψηλότερα επιτόκια, καθώς οι τράπεζες παίρνουν μεγαλύτερο κίνδυνο για τα επιτόκια που δεν ανεβαίνουν.

Για αυτό το λόγο είναι πάντα ακριβότερα από τα κυμαινόμενα. 

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των στεγαστικών δανείων σταθερού επιτοκίου;

Πλεονεκτήματα

  • Έχετε την σιγουριά του να γνωρίζετε πόσα θα πληρώσετε κάθε μήνα.
  • Είστε προστατευμένοι από τις αυξήσεις των επιτοκίων που μπορεί να επηρεάσουν τις υποθήκες μεταβλητού επιτοκίου.

Μειονεκτήματα

  • Τα σταθερά επιτόκια είναι υψηλότερα από τα κυμαινόμενα.
  • Σε σταθερό επιτόκιο, εάν τα άλλα επιτόκια στεγαστικών δανείων μειώνονται, το δικό σας επιτόκιο παραμένει στο ίδιο ύψος με αποτέλεσμα να μην επωφελείστε από μείωση δόσης (σταθερή και στην κάθοδο).
  • Συνήθως στις πρόωρες αποπληρωμές είτε μερικές είτε ολικές θα επιβαρυνθείτε κάποιο ποσό ανάλογα με την υπολειπόμενη διάρκεια και το υπολειπόμενο ποσό.

Διαφορές σταθερού-κυμαινόμενου

  • Με τα στεγαστικά δάνεια σταθερού επιτοκίου, το επιτόκιό σας παραμένει το ίδιο, οπότε και οι μηνιαίες δόσεις σας αυτό κάνουν επίσης. Ενώ, με στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου, το επιτόκιο σας μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί, έτσι ώστε οι μηνιαίες πληρωμές σας να ακολουθούν αυτές τις μεταβολές επίσης.