Δάνειο σταθερού αρχικού επιτοκίου

Στην κατηγορία αυτή όλες οι τράπεζες διαθέτουν προγράμματα. Η χρησιμότητα των προγραμμάτων αυτών βρίσκεται περισσότερο στον  οικονομικό προγραμματισμό σας και στην ψυχολογία σας. Δηλαδή νιώθετε σίγουροι πως για μία πρώτη περίοδο ενός, δύο η και περισσότερων ετών η δόση σας δεν θα αλλάξει. 

 

Σε αυτά τα δάνεια προστατεύεστε από ανοδικές μεταβολές στα επιτόκια. Βέβαια, αυτήν την ησυχία η σιγουριά να την πούμε, την εξαγοράζετε από την τράπεζα καθότι σχεδόν πάντα, το επιτόκιο για την προκαθορισμένη αυτή περίοδο είναι μεγαλύτερο από το τρέχων κυμαινόμενο, άρα και η δόση μας.  

Στη συνέχεια μετατρέπεται σε κυμαινόμενο επιτόκιο και βέβαια όχι σε κάτι προσυμφωνημένο αλλά όπου βρίσκεται το επιτόκιο αναφοράς στην λήξη της σταθερής περιόδου (δλδ εκείνη την στιγμή)  μέχρις ότου αποπληρωθεί.  

Επίσης, δεν μπορεί να επωφεληθεί κανείς από μία πιθανή πτώση των επιτοκίων κατά την διάρκεια της σταθερής περιόδου και είναι δύσκολο να προβλεφθεί με ακρίβεια το κυμαινόμενο επιτόκιο που θα προκύψει με τη λήξη της περιόδου με σταθερό.