Βήματα

Γνωριμία, διερεύνηση πραγματικών αναγκών

από επαγγελματία σύμβουλο στεγαστικής πίστης 

Αίτημα οικονομικής προέγκρισης βάση επιλογής σας

Οικονομική προέγκριση, οριστικοποίηση ποσού δανείου

Νομικός και τεχνικός έλεγχος, τελική έγκριση

Προχωράμε σε συμβόλαια και εκταμίευση του δανείου.
Σημαντικό είναι το γεγονός ότι κατά την διάρκεια όλων των παραπάνω βημάτων είστε δίπλα με κάποιον επαγγελματία δανειακό σύμβουλο από την ομάδα μας, ο οποίος σας βοηθάει να ξεπεράσετε τα εμπόδια που είναι πολύ πιθανόν να εμφανιστούν από την κατάθεση της αίτησης μέχρι και την εκταμίευση του δανείου. Και οπωσδήποτε πάντα όλα δωρεάν.