Προκαταβολή

Μετα τις περιπέτειες της χώρας που είχαν σαν κύριο αποτέλεσμα την κληρονομιά στις τράπεζες ενός τεραστίου αριθμού απλήρωτων (κόκκινων) δανείων, τα στεγαστικά δάνεια που εκταμιεύονται έχουν πλέον άλλες προϋποθέσεις. Πρέπει να έχετε υπόψιν σας πριν ξεκινήσετε για στεγαστικό δάνειο τα εξής: Καμία τράπεζα στην Ελλάδα δεν χρηματοδοτεί πάνω από το 75-80% της εμπορικής αξίας του ακινήτου.
Πρακτικά αυτό σημαίνει πως πρέπει να υπάρχει το υπόλοιπο ποσοστό σαν προκαταβολή. Δηλαδή: αν το ακίνητο κοστίζει 100.000€ τότε η προκαταβολή σας πρέπει να είναι σχεδόν πάντα πάνω από 20.000€ για ένα δάνειο 80.000€. Μεγαλύτερη προκαταβολή λοιπόν, η οποία έχει και τα παρακάτω αποτελέσματα: Περισσότερες πιθανότητες έγκρισης.