Εξασφαλίσεις​

Εξασφαλίσεις

Η λογική είναι και εδώ πολύ απλή. Όσο μεγαλύτερες εξασφαλίσεις τόσο μικρότερο επιτόκιο.Όσο περισσότερο βλέπει η τράπεζα πως δεν κινδυνεύει και ότι αναλαμβάνετε και εσείς όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κίνδυνο, τόσο μειώνει τα επιτόκια. Γιατί; Είπαμε: το επιτόκιο είναι ο καθρέφτης του κινδύνου του δανειστή. Για εμάς τώρα στην Ελλάδα ισχύουν τα εξής: Εξασφάλιση της τράπεζας με προσημείωση του ακινήτου που αγοράζετε η και με κάποιο δεύτερο το οποίο βρίσκεται στην κατοχή σας, σε εσάς ή του εγγυητή σας ή του συν-δανειζόμενου μαζί σας.Και εξασφάλιση της τράπεζας με ενεχυρίαση κάποιου καταθετικού προϊόντος που έχετε δικό σας: είτε προθεσμιακή κατάθεση, είτε τραπεζοασφαλιστικό προιόν, είτε οποιαδήποτε μορφή κατάθεσης που έχει εγγυημένο πάντα το κεφάλαιο της.

Προσημείωση

Collateral