Επιτόκια

Επιτόκια

Τι είναι τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων;

Ο τόκος ως ποσό είναι τα χρήματα που πληρώνετε στην τράπεζα σε αντάλλαγμα για το δανεισμό από αυτήν. Πληρώνετε ένα ποσοστό του ποσού που δανειστήκατε και αυτό το ποσοστό ονομάζεται επιτόκιο. Όλοι θα θελαμε ένα χαμηλό επιτόκιο στεγαστικών δανείων, καθώς αυτό σημαίνει ότι θα πληρώσουμε λιγότερα στην τράπεζα σε συνολικό κόστος δανεισμού. Θα πρέπει να έχετε στο μυαλό σας πως το νούμερο που βλέπετε στο ποσοστό του επιτοκίου (πχ 3% η 4%), στην ουσία περιγράφει πόσο κοστολογεί τον κίνδυνο που αναλαμβάνει η τράπεζα απέναντι στον δανειζόμενο με το δάνειο αυτό. Δηλαδή, επιτόκιο στεγαστικού δανείου ισούται με κίνδυνο, πιο απλά, επιτόκιο = καθρέφτης κινδύνου.

Τα επιτόκια καθορίζονται συνήθως από την τράπεζα, αλλά ακολουθούν και επηρεάζονται πάντα από το βασικό επιτόκιο που ορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ή κάποιον άλλο επιτοκιακό δείκτη όπως το euribor. Στο euribor αποτυπώνονται οι προσδοκίες των αγορών για τις μελλοντικές διακυμάνσεις του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ δηλαδή είναι σε καθημερινή μεταβολή και η τράπεζα που συμφωνείτε μαζί της να έχετε αυτό ως δείκτη, καθορίζει και κάποια ημερομηνία μηνιαίως πάντα την ίδια για να το παρατηρεί και να το λαμβάνει υπόψη της στον καθορισμό της δόσης σας. Υπάρχει μηνιαίο, τριμηνιαίο, εξάμηνο κλπ. Πάνω σε αυτό λοιπόν επιτόκιο που προκύπτει όπως εξηγήσαμε παραπάνω, η τράπεζα προσθέτει και το περιθώριο κέρδους της (spread) το οποίο κυμαίνεται ανάλογα κάθε φορά. Εύκολα καταλαβαίνουμε πως οι τράπεζες τιμολογούν πλέον ξεχωριστά τον κάθε δανειζόμενο ανάλογα με τις καλύψεις - εγγυήσεις που προσφέρει ο ίδιος. Εδώ προσθέτουμε και τον ειδικό φόρο του νόμου και το άθροισμα όλων μας δείχνει το τελικό μας επιτόκιο. Πρέπει να θυμόμαστε πως είναι υποχρεωτικό και από τον νόμο τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων να είναι πάντα συνδεδεμένα με κάποιον δείκτη όπως τους παραπάνω η και άλλους.

Πώς λειτουργούν τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων;

Υπάρχουν τρεις διαφορετικές επιλογές επιτοκίου όσον αφορά την επιλογή - σταθερού, κυμαινόμενου και σταθερού για ένα προσυμφωνημένο διάστημα (πχ 2-3 ετών) και η συνέχεια μέχρι τη λήξη κυμαινόμενο. Παρακάτω θα δούμε το καθένα ξεχωριστά με τα θετικά στοιχεία του αλλά και με τα αρνητικά του.

Πώς μπορείτε να πάρετε ένα καλό επιτόκιο σε ένα στεγαστικό δάνειο;​

Πριν υποβάλετε αίτηση για δάνειο, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι τα οικονομικά σας είναι σε όσο το δυνατόν καλύτερη κατάσταση και να ελέγξετε εάν πληρούν τα κριτήρια που μπορεί να αναζητήσει μία τράπεζα. Ακολουθούν τα βήματα που προτείνουμε:

Έχετε σταθερή απασχόληση και εισόδημα

Η πλήρη απασχόληση, με σταθερό εισόδημα για τα προηγούμενα δύο και περισσότερα χρόνια, μπορεί να σας βοηθήσει να πάρετε ένα καλύτερο επιτόκιο στεγαστικών δανείων. Οι τράπεζες μπορούν να είναι ιδιαίτερα αυστηρές για τους αυτοαπασχολούμενους και μπορεί να ζητήσουν μερικά χρόνια κερδοφόρας για να εξασφαλίσουν ότι μπορείτε να πληρώνετε τακτικά το δάνειο σας.

Έχετε μια υγιή κατάθεση

Σε γενικές γραμμές, όσο μεγαλύτερη είναι η κατάθεση που τηρείτε στην τράπεζα που αιτείσθε το στεγαστικό σας δάνειο, τόσο το επιτόκιο θα είναι το καλύτερο. Αυτό συμβαίνει συνήθως επειδή όσο περισσότερα τα χρήματα που έχετε, τόσο λιγότερο εμφανίζεστε ως κίνδυνος για την τράπεζα. Κάποιο ποσό το οποίο κατά το αίτημα φαίνεται πως είναι παραπάνω από την προκαταβολή σας, κατατεθειμένο σε κάποιο λογαριασμό, λειτουργεί ιδιαίτερα θετικά για την έγκριση σας και τους όρους της.

Ελέγξτε την πιστωτική έκθεσή σας

Για μια εμπεριστατωμένη εξέταση των πιστωτικών δεδομένων σας - συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων που επηρεάζουν την πιστοληπτική σας ικανότητα -ελέγξτε τα οικονομικά σας δεδομένα όπως αποτυπώνονται από τον Τειρεσία.

Want to know about our offers first?

Subscribe our newsletter