Επιτόκια στεγαστικών δανείων.

Πως λειτουργούν τα επιτόκια

Τόκος: Τι είναι;

Ο τόκος ως ποσό είναι τα χρήματα που πληρώνετε στην τράπεζα σε αντάλλαγμα για το δανεισμό από αυτήν. Πληρώνετε ένα ποσοστό του ποσού που δανειστήκατε και αυτό το ποσοστό ονομάζεται επιτόκιο.

Επιτόκιο: Καθρέπτης κινδύνου

Όλοι θα θελαμε ένα χαμηλό επιτόκιο στεγαστικών δανείων, καθώς αυτό σημαίνει ότι θα πληρώσουμε λιγότερα στην τράπεζα σε συνολικό κόστος δανεισμού. Θα πρέπει να έχετε στο μυαλό σας πως το νούμερο που βλέπετε στο ποσοστό του επιτοκίου (πχ 3% η 4%), στην ουσία περιγράφει πόσο κοστολογεί τον κίνδυνο που αναλαμβάνει η τράπεζα απέναντι στον δανειζόμενο με το δάνειο αυτό. Δηλαδή, επιτόκιο στεγαστικού δανείου ισούται με κίνδυνο, πιο απλά, επιτόκιο = καθρέφτης κινδύνου.​

Ποιος το καθορίζει;

Τα επιτόκια καθορίζονται συνήθως από την τράπεζα, αλλά ακολουθούν και επηρεάζονται πάντα από το βασικό επιτόκιο που ορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ή κάποιον άλλο επιτοκιακό δείκτη όπως το euribor. Στο euribor αποτυπώνονται οι προσδοκίες των αγορών για τις μελλοντικές διακυμάνσεις του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ δηλαδή είναι σε καθημερινή μεταβολή και η τράπεζα που συμφωνείτε μαζί της να έχετε αυτό ως δείκτη, καθορίζει και κάποια ημερομηνία μηνιαίως πάντα την ίδια για να το παρατηρεί και να το λαμβάνει υπόψη της στον καθορισμό της δόσης σας.

Επιτόκιο και τράπεζες

Υπάρχει μηνιαίο, τριμηνιαίο, εξάμηνο κλπ. Πάνω σε αυτό λοιπόν επιτόκιο που προκύπτει όπως εξηγήσαμε παραπάνω, η τράπεζα προσθέτει και το περιθώριο κέρδους της (spread) το οποίο κυμαίνεται ανάλογα κάθε φορά. Εύκολα καταλαβαίνουμε πως οι τράπεζες τιμολογούν πλέον ξεχωριστά τον κάθε δανειζόμενο ανάλογα με τις καλύψεις – εγγυήσεις που προσφέρει ο ίδιος. Εδώ προσθέτουμε και τον ειδικό φόρο του νόμου και το άθροισμα όλων μας δείχνει το τελικό μας επιτόκιο. Πρέπει να θυμόμαστε πως είναι υποχρεωτικό και από τον νόμο τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων να είναι πάντα συνδεδεμένα με κάποιον δείκτη όπως τους παραπάνω η και άλλους.

Πάρε ενα καλό επιτόκιο​

Πώς μπορείτε να πάρετε ένα καλό επιτόκιο σε ένα στεγαστικό δάνειο; ​

01

Έχετε σταθερή απασχόληση και εισόδημα​​

Η πλήρη απασχόληση, με σταθερό εισόδημα για τα προηγούμενα δύο και περισσότερα χρόνια, μπορεί να σας βοηθήσει να πάρετε ένα καλύτερο επιτόκιο στεγαστικών δανείων. Οι τράπεζες μπορούν να είναι ιδιαίτερα αυστηρές για τους αυτοαπασχολούμενους και μπορεί να ζητήσουν μερικά χρόνια κερδοφόρας για να εξασφαλίσουν ότι μπορείτε να πληρώνετε τακτικά το δάνειο σας.​

02

Έχετε μια υγιή κατάθεση​

Σε γενικές γραμμές, όσο μεγαλύτερη είναι η κατάθεση που τηρείτε στην τράπεζα που αιτείσθε το στεγαστικό σας δάνειο, τόσο το επιτόκιο θα είναι το καλύτερο. Αυτό συμβαίνει συνήθως επειδή όσο περισσότερα τα χρήματα που έχετε, τόσο λιγότερο εμφανίζεστε ως κίνδυνος για την τράπεζα. Κάποιο ποσό το οποίο κατά το αίτημα φαίνεται πως είναι παραπάνω από την προκαταβολή σας, κατατεθειμένο σε κάποιο λογαριασμό, λειτουργεί ιδιαίτερα θετικά για την έγκριση σας και τους όρους της.​

Σταθερό επιτόκιο σε όλη τη διάρκεια

Τι είναι ένα στεγαστικό δάνειο με σταθερό επιτόκιο σε όλη την διάρκεια;

Πλέον είναι η πιο συμφέρουσα λύση στην παρούσα χρονική συγκυρία ένα πρόγραμμα σταθερού επιτοκίου σε όλη τη διάρκεια, χωρίς κόστος πρόωρης αποπληρωμής είτε ολικής είτε μερικής. Μέχρι τώρα, στην κατηγορία αυτή αν το επιτόκιο είναι σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου, είναι περίπου 3-4 μονάδες πιο ψηλό από τις περιπτώσεις δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο. Αυτό δεν ισχύει πλέον μετά τις προωθητικές ενέργειες των τραπεζών. Εδώ το επιτόκιο και η μηνιαία δόση μας παραμένουν ίδιες για όλη τη διάρκεια του δανείου και είναι πιο μικρές από τα κυμαινόμενα της παρούσης περιόδου. Άρα είναι ιστορική ευκαιρία!!!

Δεν είναι, σχεδόν πάντα, μεγαλύτερα από τα επιτόκια στεγαστικών δανείων που είναι κυμαινόμενα σε όλη τη διάρκεια ή σταθερά για μια καθορισμένη περίοδο.

Πώς λειτουργεί το δάνειο σταθερού επιτοκίου;

Οι μηνιαίες σας πληρωμές είναι σταθερές όσο διαρκεί η συμφωνία, ανεξάρτητα από το πώς αλλάζουν τα επιτόκια – είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω.

Στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου​

Όταν τα επιτόκια έχουν πτωτική τάση θα πέφτει και η δόση στο κυμαινόμενο επιτόκιο. Επιτρέπονται πρόωρες, μερικές ή και ολικές αποπληρωμές. Στα κυμαινόμενα επιτόκια επιτρέπεται η πληρωμή στο δάνειο εκτός των μηνιαίων δόσεων. Άρα μειώνεται το υπόλοιπο δάνειο πιο γρήγορα και έτσι μειώνονται και οι υπόλοιπες δόσεις. Οι ανάλογες αλλαγές στη δόση του δανείου με τις αλλαγές των επιτοκίων δεν αφήνουν περιθώρια για προγραμματισμό. Δηλαδή στα παραπάνω βλέπετε πως τα στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου είναι καλύτερα να επιλέγονται όταν το οικονομικό περιβάλλον δεν έχει πολύ χαμηλά επιτόκια προσδοκώντας σε πτώσεις, ή αλλιώς για κάποιους οι οποίοι έχουν σκοπό να αποπληρώσουν πρόωρα την οφειλή χωρίς κόστος.​​

Δάνειο σταθερού επιτοκίου στην εκκίνηση​

Στην κατηγορία αυτή διαθέτουν προγράμματα όλες οι τράπεζες. Η χρησιμότητα των προγραμμάτων αυτών βρίσκεται περισσότερο στον οικονομικό προγραμματισμό σας και στην ψυχολογία σας. Δηλαδή νιώθετε σίγουροι πως για μία πρώτη περίοδο ενός, δύο η και περισσότερων ετών η δόση σας δε θα αλλάξει. Σε αυτά τα δάνεια προστατεύεστε από ανοδικές μεταβολές στα επιτόκια. Βέβαια, αυτήν την ησυχία ή σιγουριά την εξαγοράζετε από την τράπεζα, καθότι σχεδόν πάντα το επιτόκιο για την προκαθορισμένη αυτή περίοδο είναι μεγαλύτερο από το τρέχον κυμαινόμενο, άρα και η δόση μας. Στη συνέχεια μετατρέπεται σε κυμαινόμενο επιτόκιο και βέβαια όχι σε κάτι προσυμφωνημένο, αλλά όπου βρίσκεται το επιτόκιο αναφοράς στη λήξη της σταθερής περιόδου (δηλαδή εκείνη τη στιγμή), μέχρι να αποπληρωθεί. Επίσης, δεν μπορεί να επωφεληθεί κανείς από μία πιθανή πτώση των επιτοκίων κατά τη διάρκεια της σταθερής περιόδου και είναι δύσκολο να προβλεφθεί με ακρίβεια το κυμαινόμενο επιτόκιο που θα προκύψει με τη λήξη της περιόδου με σταθερό.​

Callback

Συμπληρώστε το τηλέφωνο σας και θα σας καλέσουμε.

Συμπληρώστε την φόρμα επιλεξιμότητας σήμερα

Ότι χρειάζεστε για το στεγαστικό σας δάνειο το έχει η eCredit.

© 2024 · eCredit ·  All rights reserved
Website development by #BrandupStrategies

Μείνετε ενημερωμένοι!