Τι είναι τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων;

Ο τόκος ως ποσό είναι τα χρήματα που πληρώνουμε στην τράπεζα σε αντάλλαγμα για το δανεισμό από αυτήν. Θα πληρώσουμε ένα ποσοστό του ποσού που δανείστήκαμεκαι αυτό το ποσοστό ονομάζεται επιτόκιο. Όλοι θα θελαμεένα χαμηλό επιτόκιο στεγαστικών δανείων, καθώς αυτό σημαίνει ότι θα πληρώσουμε λιγότερα στην τράπεζα  σε συνολικό κόστος δανεισμού. Θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πως το νούμερο που βλέπουμε στο ποσοστό του επιτοκίου (πχ 3%,4%) στην ουσία περιγράφει πόσο κοστολογεί τον κίνδυνο που αναλαμβάνει η τράπεζα απέναντι στον δανειζόμενο με το δάνειο αυτό. Δλδεπιτόκιο στεγαστικού δανείου ισούται με κίνδυνο, πιο απλά, επιτόκιο = καθρέφτης κινδύνου. 
Τα επιτόκια καθορίζονται συνήθως από την τράπεζα, αλλά ακολουθούν και  επηρεάζονται πάντα  από το βασικό επιτόκιο που ορίστηκε από την ΕυρωπαικηΚεντρικηΤραπεζα(ΕΚΤ) η κάποιον άλλος επιτοκιακόδείκτη όπως το euribor. Στοeuriborαποτυπώνονται οι προσδοκίες των αγορών για τις μελλοντικές διακυμάνσεις του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ δηλαδή είναι σε καθημερινή μεταβολή και η τράπεζα που συμφωνείτε μαζί της να έχετε αυτό ως δείκτη, καθορίζει και κάποια ημερομηνία μηνιαίως πάντα την ίδια για να το παρατηρεί και να το λαμβάνει υπόψη της στον καθορισμό της δόσης σας. Υπάρχει μηνιαίο, τριμηνιαίο, εξάμηνο κλπ. Πάνω σε αυτό λοιπόν το ποσοστό επιτοκίου που προκύπτει όπως εξηγήσαμε παραπάνω,ητράπεζα προσθέτει και το περιθώριο κέρδους της (spread) το οποίο κυμαίνεται ανάλογα κάθε φορά. Εύκολα καταλαβαίνουμε πως οι τράπεζες τιμολογούν πλέον ξεχωριστά τον κάθε δανειζόμενο ανάλογα με τις καλύψεις - εγγυήσεις που προσφέρει ο ίδιος.
Εδώ προσθέτουμε και τον ειδικό φόρο του νόμου και το άθροισμα όλων μας δείχνει το τελικό μας επιτόκιο. Πρέπει να θυμόμαστε πως είναι υποχρεωτικό και από τον νόμο τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων να είναι πάντα συνδεδεμένα με κάποιον δείκτη όπως τους παραπάνω η και άλλους. 
 
Πώς λειτουργούν τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων;
Υπάρχουν τρεις διαφορετικές επιλογές επιτοκίου όσον αφορά την επιλογή - σταθερού, κυμαινόμενου και σταθερού για ένα προσυμφωνημένο διάστημα (πχ 2-3 ετών) και η συνέχεια μέχρι την λήξη κυμαινόμενο. Παρακάτω θα δούμε το καθένα ξεχωριστά με τα θετικά στοιχεία του αλλά και με τα αρνητικά του.
 
Πώς μπορείτε να πάρετε ένα καλό επιτόκιο σε ένα στεγαστικό δάνειο;
Πριν υποβάλετε αίτηση για δάνειο, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι τα οικονομικά σας είναι σε όσο το δυνατόν καλύτερη κατάσταση και να ελέγξετε εάν πληρούν τα κριτήρια που μπορεί να αναζητήσει μία τράπεζα. Ακολουθούν τα βήματα που προτείνουμε:
 
Ελέγξτε την πιστωτική έκθεσή σας
Για μια εμπεριστατωμένη εξέταση των πιστωτικών δεδομένων σας - συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων που επηρεάζουν την πιστοληπτική σας ικανότητα -ελέγξτε τα οικονομικά σας δεδομένα όπως αποτυπώνονται από τον Τειρεσία.
 
Έχετε σταθερή απασχόληση και εισόδημα
Η πλήρη απασχόληση, με σταθερό εισόδημα για τα προηγούμενα δύο και περισσότερα  χρόνια, μπορεί να σας βοηθήσει να πάρετε ένα καλύτερο επιτόκιο στεγαστικών δανείων. Οι τράπεζες  μπορούν να είναι ιδιαίτερα αυστηρές για τους αυτοαπασχολούμενους και μπορεί να ζητήσουν πολλά χρόνια λειτουργίας για να εξασφαλίσουν ότι μπορείτε να πληρώνετε τακτικά το δάνειο σας.
 
Έχετε μια υγιή κατάθεση
Σε γενικές γραμμές, όσο μεγαλύτερη είναι η κατάθεση που τηρήτεστην τράπεζα που αιτείσθε το στεγαστικό σας δάνειο, τόσο το επιτόκιο θα είναι το καλύτερο. Αυτό συμβαίνει συνήθως επειδή όσο περισσότερα τα χρήματα που έχετε, τόσο λιγότερο εμφανίζεστε ως κίνδυνος για την τράπεζα. Κάποιο ποσό το οποίο κατά το αίτημα φαίνεται πως είναι παραπάνω από την προκαταβολή σας, κατατεθειμένο σε κάποιο λογαριασμό λειτουργεί ιδιαίτερα θετικά για την έγκριση σας και τους όρους της.
 
Επιτόκια κυμαινόμενα σε όλη την διάρκεια

Αυτό που βλέπουμε κατευθείαν στα  στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου είναι η ανάλογη αύξηση ή μείωση της δόσης,  με τις αντίστοιχες μεταβολές των επιτοκίων που έχουμε συμφωνήσει σαν επιτόκιο αναφοράς στο πρόγραμμα μας. Μια άνοδος του επιτοκίου αναφοράς έχει ως αποτέλεσμα να πληρώνουμε μεγαλύτερη δόση και αντίστοιχα μία μείωση του, μικρότερη. 

συνέχεια...

Δάνειο σταθερού αρχικού επιτοκίου

Στην κατηγορία αυτή όλες οι τράπεζες διαθέτουν προγράμματα. Η χρησιμότητα των προγραμμάτων αυτών βρίσκεται περισσότερο στον  οικονομικό προγραμματισμό μας και στην ψυχολογία μας. Δηλαδή νιώθουμε σίγουροι πως για μία πρώτη περίοδο ενός, δύο η και περισσότερων ετών η δόση μας δεν θα αλλάξει. 

συνέχεια...

Σταθερό επιτόκιο σε όλη την διάρκεια

Στην κατηγορία αυτή το επιτόκιο είναι σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου και είναι περίπου 3-4 μονάδες πιο ψηλό από τις περιπτώσεις δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο. Εδώ το επιτόκιο και η μηνιαία δόση μας παραμένουν ίδιες για όλη την διάρκεια του δανείου.

συνέχεια...