Προσωπικά Δεδομένα

Πως χρησιμοποιούμε, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας; Μάθετε παρακάτω αναλυτικά.

eCredit ΙΚΕ – Δήλωση Απορρήτου

Αυτή η Δήλωση Απορρήτου παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς, τι κάνουμε με αυτά, πώς μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά και με ποιον μπορεί να μοιραστούν.

Οι πληροφορίες επικοινωνίας μας (Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων)

eCredit ΙΚΕ
Δημητρίου Γούναρη 96 & Κηφισίας Μαρούσι Αθήνα τ.κ. 15125
Κινητό: +306945556089
Τηλέφωνο: +302103001775
Εταιρικό email: [email protected]

Τι κάνουμε με τα προσωπικά σας δεδομένα

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα μόνο για το σκοπό για τον οποίο συλλέγονται. Ο σκοπός εξαρτάται από το αν χρησιμοποιείτε μόνο την ιστοσελίδα μας ή επιπλέον τις υπηρεσίες μας. Εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, πρέπει να εγγραφείτε και συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Χρησιμοποιούμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα για την παροχή της υπηρεσίας ή την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για άλλους παρόμοιους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένου του μάρκετινγκ και των επικοινωνιών, αλλά αυτό θα συμβεί μόνο στην περίπτωση που έχουμε τη συγκατάθεσή σας ή άλλη νομική αιτιολόγηση.

Από Πελάτες / Δυνητικούς πελάτες επεξεργαζόμαστε και διατηρούμε προσωπικά δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς και περιόδους, με την ισχύουσα νομική βάση.

Σκοπός επεξεργασίας Νομική βάση Περίοδος διατήρησης
Σύσταση τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών
6 (1) (γ) – Πρέπει να συμμορφωθούμε με μια νομική υποχρέωση
Μέχρι την ολοκλήρωση της υπηρεσίας
Διαμεσολάβηση για την έκδοση δανείων
6 (1) (γ) – Πρέπει να συμμορφωθούμε με μια νομική υποχρέωση
Μέχρι την ολοκλήρωση της υπηρεσίας

Από Εγγυητές επεξεργαζόμαστε και διατηρούμε προσωπικά δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς και περιόδους, με την ισχύουσα νομική βάση.

Σκοπός επεξεργασίας Νομική βάση Περίοδος διατήρησης
Διαμεσολάβηση για την έκδοση δανείων
6 (1) (γ) – Πρέπει να συμμορφωθούμε με μια νομική υποχρέωση
Μέχρι να λήξει η περίοδος φορολογικής ή άλλης διατήρησης

Από Επισκέπτες ιστοσελίδας επεξεργαζόμαστε και διατηρούμε προσωπικά δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς και περιόδους, με την ισχύουσα νομική βάση.

Σκοπός επεξεργασίας Νομική βάση Περίοδος διατήρησης
Επικοινωνίες, μάρκετινγκ και πληροφορίες
6 (1) (β) – Απαιτούνται βήματα πριν από τη σύναψη σύμβασης με το υποκείμενο των δεδομένων
Μέχρι την ολοκλήρωση της υπηρεσίας

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε εξαρτώνται από το εάν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας ή χρησιμοποιήστε τις υπηρεσίες μας. Εάν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, δεν χρειάζεται να μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα. Ωστόσο, η μηχανή αναζήτησης μεταδίδει αυτόματα ορισμένα δεδομένα, όπως την ημερομηνία και ώρα ανάκτησης μιας από τις ιστοσελίδες μας, τον τύπο και τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σας σύστημα, την τελευταία ιστοσελίδα που επισκεφτήκατε, τα μεταδιδόμενα δεδομένα και την κατάσταση πρόσβασης. τη διεύθυνση IP σας.

Εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, τα προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητα για να πληρούνται οι απαιτήσεις της σχέσης που μπορεί να υπάρχει μεταξύ εσάς και του οργανισμού μας.

Ανάλογα με την συνεργασία μας, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε μπορεί να περιλαμβάνουν:

Με ποιον θα μπορούσαμε να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Για να διατηρήσουμε και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, ενδέχεται να χρειαστεί να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με σε παρόχους υπηρεσιών, άλλους Υπεύθυνους Επεξεργασίας ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, με δημόσιες αρχές. Μπορεί να μας δοθεί εντολή να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε απάντηση αιτήσεων δικαστηρίου, αστυνομικών υπηρεσιών ή άλλων ρυθμιστικών αρχών. Όπου είναι εφικτό, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας πριν προβούμε σε τέτοια αποκάλυψη και, για να προστατεύσουμε το απόρρητό σας, θα αποκαλύψουμε μόνο το ελάχιστο ποσό των πληροφοριών που χρειάζονται για τον απαιτούμενο σκοπό.

Πώς φροντίζουμε τα προσωπικά δεδομένα;

Περιορίζουμε την ποσότητα των συλλεγόμενων προσωπικών δεδομένων μόνο σε ό,τι είναι κατάλληλο για το σκοπό μας, όπως περιγράφεται παραπάνω. Περιορίζουμε, ασφαλίζουμε και ελέγχουμε όλα τα πληροφοριακά μας στοιχεία έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, ζημιάς, απώλειας ή καταστροφής. είτε φυσικής είτε ηλεκτρονικής. Διατηρούμε προσωπικά δεδομένα μόνο για όσο διάστημα περιγράφεται παραπάνω, για να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας ή και περισσότερο εάν απαιτείται από το νόμο. Εάν διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για ιστορικούς ή στατιστικούς σκοπούς, διασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω. Ενόσω βρίσκονται στην κατοχή μας, μαζί με τη βοήθειά σας, προσπαθούμε να διατηρήσουμε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων.

Πώς μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε από τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε. Αν κάποια από αυτές τις πληροφορίες είναι εσφαλμένη, μπορείτε να ζητήσετε να την διορθώσουμε. Εάν χρησιμοποιούμε εσφαλμένα τις πληροφορίες σας, μπορείτε να ζητήσετε να διακόψουμε τη χρήση ή ακόμα και να διαγράψουμε εντελώς τα δεδομένα σας.

Αν θέλετε να υποβάλετε αίτημα για να δείτε ποια προσωπικά σας δεδομένα διατηρούμε, μπορείτε να το υποβάλετε από την ιστοσελίδα της εταιρείας μας.

Σε περίπτωση που έχετε προηγουμένως δώσει τη συγκατάθεσή σας για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε διαφορετικό πάροχο υπηρεσιών ή σε σας, εάν το επιθυμείτε.

Όπου μπορεί να χρειαστεί να λάβουμε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να την αποσύρετε. Εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, θα διακόψουμε τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων χωρίς να επηρεάσουμε τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει της συγκατάθεσης πριν την απόσυρσή.

Η Εποπτική Αρχή μας

Έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε οποιαδήποτε Εποπτική Αρχή. Δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας της εποπτικής αρχής παρακάτω.

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Λεωφ. Κηφισίας 1-3, ΤΚ 11523
Αμπελόκηποι, Αθήνα
[email protected]
+30 210 6475 600
www.dpa.gr

Callback

Συμπληρώστε το τηλέφωνο σας και θα σας καλέσουμε.

Συμπληρώστε την φόρμα επιλεξιμότητας σήμερα

Ότι χρειάζεστε για το στεγαστικό σας δάνειο το έχει η eCredit.

© 2024 · eCredit ·  All rights reserved
Website development by #BrandupStrategies

Μείνετε ενημερωμένοι!