Βήματα

Γνωριμία

Γνωριμία, διερεύνηση πραγματικών αναγκών

Αίτημα

Αίτημα οικονομικής προέγκρισης βάση επιλογής σας

Απαντήσεις

Οικονομική προέγκριση, οριστικοποίηση ποσού δανείου

Έλεγχοι

Νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου από την τράπεζα, τελική έγκριση

Εκταμίευση

Προχωράμε σε συμβόλαια και εκταμίευση του δανείου.

"Σημαντικό είναι το γεγονός ότι κατά την διάρκεια όλων των παραπάνω βημάτων είστε δίπλα με κάποιον επαγγελματία δανειακό σύμβουλο από την ομάδα μας, ο οποίος σας βοηθάει να ξεπεράσετε τα εμπόδια που είναι πολύ πιθανόν να εμφανιστούν από την κατάθεση της αίτησης μέχρι και την εκταμίευση."