Δάνειο σταθερού επιτοκίου στην εκκίνηση

Στην κατηγορία αυτή διαθέτουν προγράμματα όλες οι τράπεζες. Η χρησιμότητα των προγραμμάτων αυτών βρίσκεται περισσότερο στον οικονομικό προγραμματισμό σας και στην ψυχολογία σας. Δηλαδή νιώθετε σίγουροι πως για μία πρώτη περίοδο ενός, δύο η και περισσότερων ετών η δόση σας δε θα αλλάξει. Σε αυτά τα δάνεια προστατεύεστε από ανοδικές μεταβολές στα επιτόκια. Βέβαια, αυτήν την ησυχία ή σιγουριά την εξαγοράζετε από την τράπεζα, καθότι σχεδόν πάντα το επιτόκιο για την προκαθορισμένη αυτή περίοδο είναι μεγαλύτερο από το τρέχον κυμαινόμενο, άρα και η δόση μας. Στη συνέχεια μετατρέπεται σε κυμαινόμενο επιτόκιο και βέβαια όχι σε κάτι προσυμφωνημένο, αλλά όπου βρίσκεται το επιτόκιο αναφοράς στη λήξη της σταθερής περιόδου (δηλαδή εκείνη τη στιγμή), μέχρι να αποπληρωθεί. Επίσης, δεν μπορεί να επωφεληθεί κανείς από μία πιθανή πτώση των επιτοκίων κατά τη διάρκεια της σταθερής περιόδου και είναι δύσκολο να προβλεφθεί με ακρίβεια το κυμαινόμενο επιτόκιο που θα προκύψει με τη λήξη της περιόδου με σταθερό.

Want to know about our offers first?

Subscribe our newsletter