Ο CEO της eCredit στο One Channel | Video
Ποιο είναι το κόστος για την απόκτηση νέας κατοικίας – Δίλημμα στα στεγαστικά δάνεια ανάμεσα σε σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο